PRODUTS
냉동공조산업의 미래가치 창조기업
냉열에너지 전문 기술력으로 신제품 개발 및 고객 만족을 우선합니다.

HOME  >    >  
 • PPE-TYPE
 • • 5/8" 동관사용
  • 천장형 및 바닥고정형으로 설치 가능
  • 일반 중대형 냉장, 냉동창고에 적합
  • 제상 시 과열 방지용 T/C 부착
  • 내식성이 강한 갈바륨 철판으로 외장처리(도색없음)
  • 파이프미치 : Row=43.3mm / step=50mm 사용
  • PROPELLER FAN 사용
  • 제상방식의 다양한 선택 기능 (살수, 핫가스 제상)
제품사양
ROOM
TEMP
(℃)
FIN
PITCH
(mm)
TRANSFER
AREA
(㎥)
CAPACITY(kcal/h) FAN&MOTOR AIR
VOL.
(cmm)
TD5℃ TD7℃ TD10℃ DIA
(Φ)
PhxWxP EA
KUC-PPE075 M ±5 6.5 48.9 4585 6285 9865 450 3x0.2x6 2 83
L -5~-25 8.5 39.1 3360 4610 7230
F -25~ 10 34.3 2685 3675 5770
KUC-PPE110 M ±5 6.5 71.5 6710 9200 14430 500 3x0.4x6 2 124
L -5~-25 8.5 57.2 4920 6745 10580
F -25~ 10 50.2 3925 5380 8440
KUC-PPE150 M ±5 6.5 118 11075 15185 23820 550 3x0.4x6 2 210
L -5~-25 8.5 94.4 8120 11130 17465
F -25~ 10 82.8 6480 8880 13935
KUC-PPE200 M ±5 6.5 143.9 13505 18515 29045 500 3x0.4x6 3 256
L -5~-25 8.5 115.1 9900 13570 21295
F -25~ 10 101 7900 10830 16990
KUC-PPE250 M ±5 6.5 192.9 18100 24815 38935 550 3x0.4x6 3 343
L -5~-25 8.5 154.3 13270 18190 28540
F -25~ 10 135.4 10590 14515 22770
KUC-PPE300 M ±5 6.5 213.2 20005 27425 43030 600 3x0.75x6 3 379
L -5~-25 8.5 170.5 14665 20105 31545
F -25~ 10 149.6 11700 16040 25170
DEFROST
HEATER(kw)
CONNECTION
DIA
EXTERNAL SIZE
(LxWxH)
ANCHOR SIZE
(L'xW')
WEIGHT
(kg)
BODY DRAIN FAN IN/OUT DRAIN
KUC-PPE075 1.1x6 0.8x2 0.3x2 15.88/3492 25A 1350x550x690 1125x650 120
0.8x3
KUC-PPE110 1.3x6 1.1x2 0.3x2 15.88/34.92 25A 1600V550x790 1375x650 160
1.1x3
KUC-PPE150 1.3x10 1.1x2 0.3x2 15.88/34.92 25A 1850x550x1040 1625x650 225
1.1x3
KUC-PPE200 1.6x10 1.3x2 0.3x3 19.05/53.98 32A 2190x550x1040 1965x650 280
1.3x3
KUC-PPE250 1.6x2 1.3x2 0.3x3 19.05/53.98 32A 2200x690x1040 1975x790 325
1.3x3
KUC-PPE300 1.8x2 1.5x2 0.3x3 19.05/53.98 40A 2400x690x1040 2175x790 365
1.5x3